Euro-2 ( 5,5-18,5 kW )
Karta
Katalogowa

Euro-2 ( 5,5-18,5 kW )

Zabezpieczenie silnika trójfazowego EURO-2 (5,5 kW - 18,5 kW)

Zestawy stycznikowo - przekaźnikowe EURO-2 do zabezpieczania silników trójfazowych o mocy od 5,5 kW do 18,5 kW wykonywane są NA ZAMÓWIENIE.

Zestaw stycznikowo – przekaźnikowy EURO-2 służy do załączania oraz zabezpieczania przed skutkami pracy niepełnofazowej, a także przed przeciążeniem prądowym, silników trójfazowych napędzających urządzenia pracujące bez dozoru takie jak: pompy głębinowe, hydrofory, wentylatory, sprężarki itp.

W skład zestawu wchodzą: stycznik, przekaźnik termobimetalowy, przekaźnik asymetrii napięciowej (układ elektroniczny) oraz wyłącznik obwodu sterowania. 

Układ elektroniczny zabezpiecza silnik przed skutkami pracy przy przerwie obwodu w jednym z przewodów zasilających (zanik fazy) oraz przy spadku napięcia (asymetria napięć fazowych), a także kontroluje sieć trójfazową za stycznikiem, zapobiegając zniszczeniu silnika w wyniku zawieszenia lub wypalenia się styku stycznika.

W przypadku zaniku jednej z faz lub obniżenia się jej napięcia do około 175V na dłużej niż 3,5 sek., układ elektroniczny odłącza silnik. Po ustaniu przyczyny zadziałania następuje ponowne samoczynne uruchomienie silnika. 

W przypadku wykrycia przerwy za stycznikiem zestaw stycznikowo - przekaźnikowy EURO-2 wyłączy silnik na stałe i zasygnalizuje ten fakt zmianą koloru świecenia diody na czerwony. W tym stanie nie nastąpi samoczynne załączenie silnika. Aby ponownie uruchomić silnik, należy wyłączyć, a następnie włączyć zasilanie. Jeżeli po upływie ok. 3,5 sek. nastąpi ponowne wyłączenie silnika i zaświeci się czerwona dioda, będzie to świadczyło o poważnym uszkodzeniu się styków stycznika (ewentualnie przekaźnika termobimetalowego). 

Zestaw stycznikowo – przekaźnikowy EURO-2 może współpracować z wyłącznikiem ciśnieniowym, czujnikiem lustra wody lub dowolnym urządzeniem posiadającym na wyjściu styk galwanicznie odseparowany.

Zestawy EURO-2 w wersji dla silników o mocy powyżej 4kW wykonywane są dla silników o mocy od 5,5kW do 18,5 kW, zgodnie z poniższą tabelą.

Moc silnika
(kW)

Zakres prądowy przekaźnika termicznego (A)

5,5

12,0÷18,0

7,5

12,0÷18,0

9,0

16,0÷24,0

11,0

23,0÷32,0

13,0

23,0÷32,0

15,0

30,0÷38,0

18,5

30,0÷38,0

Zasilanie 3x400/230 V 50 Hz+N
Próg zadziałania ok. 175 V
Czas powrotu < 1 sek.
Histereza ok. 10V
Temperatura pracy -15°C / +45°C
Obudowa mocowana do podłoża, z poliwęglanu
Wymiary obudowy 248 x 198 x 116 mm
Stopień ochrony IP65
Pobór mocy 11VA
Kontrola styków stycznika TAK
Bezpiecznik "B" WTA ,500 mA, 5x20 mm
Zapytaj o ten produkt