Euro-2 ( do 4kW )
Karta
Katalogowa

Euro-2 ( do 4kW )

 

Zestaw stycznikowo – przekaźnikowy Euro-2 służy do załączania oraz zabezpieczania przed skutkami pracy niepełnofazoweja także przed przeciążeniem prądowym, silników trójfazowych napędzających urządzenia pracujące bez dozoru takie jak: pompy głębinowe, hydrofory, wentylatory, sprężarki itp. 

W skład zestawu wchodzą: stycznik, przekaźnik termobimetalowy, przekaźnik asymetrii napięciowej (układ elektroniczny) oraz wyłącznik obwodu sterowania. 

Układ elektroniczny zabezpiecza silnik przed skutkami pracy przy przerwie obwodu w jednym z przewodów zasilających (zanik fazy) oraz przy spadku napięcia (asymetria napięć fazowych), a także kontroluje sieć trójfazową za stycznikiem, zapobiegając zniszczeniu silnika w wyniku zawieszenia lub wypalenia się styku stycznika.

W przypadku zaniku jednej z faz lub obniżenia się jej napięcia do około 175V na dłużej niż 3,5 sek., układ elektroniczny odłącza silnik. Po ustaniu przyczyny zadziałania następuje ponowne samoczynne uruchomienie silnika. 

W przypadku wykrycia przerwy za stycznikiem zestaw stycznikowo - przekaźnikowy Euro-2 wyłączy silnik na stałe i zasygnalizuje ten fakt zmianą koloru świecenia diody na czerwony. W tym stanie nie nastąpi samoczynne załączenie silnika. Aby ponownie uruchomić silnik, należy wyłączyć, a następnie włączyć zasilanie. Jeżeli po upływie ok. 3,5 sek. nastąpi ponowne wyłączenie silnika i zaświeci się czerwona dioda, będzie to świadczyło o poważnym uszkodzeniu się styków stycznika (ewentualnie przekaźnika termobimetalowego). 

Zestaw stycznikowo – przekaźnikowy Euro-2 może współpracować z wyłącznikiem ciśnieniowym, czujnikiem lustra wody lub dowolnym urządzeniem posiadającym na wyjściu styk galwanicznie odseparowany.

Zestaw Euro-2 w wersji podstawowej wykonywany jest dla silników o mocy do 4 kW, zgodnie z poniższą tabelą:

 

Moc silnika
(kW)

Zakres prądowy przekaźnika termicznego (A)

0,75

1,8 ÷ 2,6

1,1

2,6 ÷ 3,7

1,5

3,7 ÷ 5,5

2,2

5,5 ÷ 8,0

3,0

5,5 ÷ 8,0

4,0

8,0 ÷ 11,5

Zasilanie 3x400/230 V 50 Hz+N
Czas działania 3,5 sek.
Próg zadziałania ok. 175 V
Czas powrotu < 1 sek.
Histereza ok. 10V
Temperatura pracy -15°C / +45°C
Obudowa mocowana do podłoża, z poliwęglanu
Wymiary obudowy 198 x 148 x 96 mm
Stopień ochrony IP65
Pobór mocy 11VA
Kontrola styków stycznika TAK
Bezpiecznik "B" WTA ,500 mA, 5x20 mm
Zapytaj o ten produkt