Automaty schodowe

Automaty schodowe

Służą do automatycznego wyłączania oświetlenia po upływie nastawionego czasu, np na klatkach schodowych. Niezwykle prosty w obsłudze automat schodowy, może być używany zarówno w instalacji 3- jak i 4-żyłowej. Urządzenie moze pracować z przyciskami podświetlanymi ( sumaryczny prąd neonówek w przyciskach ≤ 2mA )

Zasada działania

Nacisnięcie przycisku włączającego oświetlenie powoduje jednocześnie podanie zasilania na wyłącznik urządzenia WS-1S/-1Si, który natychmiast zaczyna odliczac nastawiony czas. Po upływie tego czasu nastepuje wyłączenie oswietlenia i jednocześnie odłączenie zasilania wyłącznika WS-1S/-1Si ( wylącznik schodowy nie pobiera energii elektrycznej w stanie "czuwania" )