Euro-2

Euro-2

Zestawy stycznikowo-przekaznikowe Euro-2 służą do  załączania oraz zabezpieczania przed skutkami pracy niepełnofazowej, a także przed przeciążeniem prądowym silników trójfazowych ( 3x400/230V 50Hz ) napędzających urządzenia pracujące bez dozoru - takie jak: pompy głebinowe, hydrofory, wentylatory , sprężarki itp. o mocy od 0,75 do 18,5 kW ( w zalezności od zakresu prądowego zastosowanego przekaznika termobimetalowego ). 

Przekaznik termobimetalowy zabezpiecza uzwojenia silnika przed spaleniem na skutek, np. zatarcia sie pompy. Przekaznik MKF-2P/-2PM zabezpiecza silnik przed skutkami pracy przy przerwie obwodu w jednym z przewodów zasilających ( zanik fazy ), przed spadkiem napięcia na przewodzie zerowym oraz spadkiem napięcia fazowego poniżej 175 V, a także kontroluje stan zestyków stycznika. Wypalenie sie któregokolwiek z zestyków stycznika powoduje niepełnofazowa pracę silnika i w konsekwencji doprowadza do jego uszkodzenia. Aby tego uniknąć wprowadzono pomiar składowej symetrycznej zerowej napięcia jednocześnie na zaciskach wyjściowych i wejściowych stycznika. Przekaznik MKF-2PM zabezpiecza silnik dodatkowo przed pracą przy nieprawidłowej kolejności faz ( w tym przypadku wyłączenie silnika następuje bezzwłocznie ) i pozwala na regulację progu i czas opóżnienia zadziałania. Silnik podlega odłączeniu na stałe, jeżeli wystąpił brak fazy po stronie wyjściowej stycznika, a w pozostałych przypadkach , po ustaniu przyczyny wyłączenia, następuje ponowne automatyczne urychomienie silnika. Wyłącznik obwodu sterowania pozwala na ręczne sterowanie pracą silnika.

Zestawy stycznikowo-przekaźnikowe to kompletne zabezpieczenie silnika trójfazowego, które cieszy się popularnością i uznaniem klientów od początku istnienia firmy POLLIN. Zmodernizowana wersja dawnych zestawów ZS-5MB to zestawy EURO-2, różniące się wykonaniem w zależności od mocy silnika trójfazowego, który mają zabezpieczać.

Zestawy serii EURO wykonywane sa dla silników o mocy od 0,75 kW do 18,5 kW. Wersje EURO-2M dodatkowo kontrolują kolejność faz oraz pozwalają na regulację progu zadziałania i czasu zadziałania.