Sterowniki załączania rezerwy

Sterowniki załączania rezerwy

Sterowniki samoczynnego załączania rezerwy (SZR) przeznaczone są do stosowania w układach samoczynnego załączania rezerwy (szr) i realizują automatyczne załączanie rezerwy, w przypadku wystąpnienia awarii zasilania podstawowego. Na bazie oferowanych przez nas sterowników można wykonać układ samoczynnego załączania rezerwy typu „sieć – sieć”. Sterownik samoczynnego załączania rezerwy SZR automatycznie przełącza zasilanie z sieci podstawowej na rezerwową (i odwrotnie) w przypadku zaniku napięcia, asymetrii faz lub nieprawidłowej kolejności faz.

Produkowane przez nas sterowniki realizujące samoczynne załączanie rezerwy cechują się łatwością obsługi i kompaktową budową oraz upraszczają układ samoczynnego załączania rezerwy.