Wyłączniki bistabilne

Wyłączniki bistabilne

Wyłączniki bistabilne służą do włączania i wyłączania urządzeń za pomocą dowolnej liczby przycisków. Oferowany przez nas przekaźnik bistabilny WBI-1S/-1Si automatycznie rozpoznaje sygnał sterujący (zero fazowe "N" lub faza "L"). Pozwala on również na włączanie i wyłączanie oświetlenia ( lub innych odbiorników ) za pomocą dowolnej liczby połączonych równolegle przycisków ( włączników chwilowych ). Współpracuje także z przyciskami podswietlanymi ( sumaryczny prąd neonówek w przyciskach ≤ 2mA )

Przekaźnik WBI-1S/-1Si zapobiega samoczynnemu załączeniu sterowanych odbiorników po ustaniu zaniku napięcia.

Dodatkowo, wyłącznik bistabilny WBI-1Si  posiada styk o zwiększonej odporności na prąd udarowy ( 80A/2oms ).

Jego ważną zaletą jest możliwość bezpośredniego sprawdzenia działania urządzenia za pomocą przycisku "TEST", znajdującego się na froncie urządzenia.