Euro-2M ( 5,5-18,5 kW )

Zestawy stycznikowo - przekaźnikowe EURO-2/EURO-2M (5,5 kW - 18,5 kW) do zabezpieczania silników trójfazowycho mocy od 5,5 kW do 18,5 kW wykonywane są NA ZAMÓWIENIE.
Zestaw stycznikowo – przekaźnikowy EURO-2/EURO-2M służy do załączania oraz zabezpieczania przed skutkami pracy niepełnofazowej, a także przed przeciążeniem prądowym, silników trójfazowych napędzających urządzenia pracujące bez dozoru takie jak: pompy głębinowe, hydrofory, wentylatory, sprężarki itp.W skład zestawu wchodzą: stycznik, przekaźnik termobimetalowy, przekaźnik asymetrii napięciowej (układ elektroniczny) oraz wyłącznik obwodu sterowania. 

 
Układ elektroniczny zabezpiecza silnik przed skutkami pracy przy przerwie obwodu w jednym z przewodów zasilających (zanik fazy) oraz przy spadku napięcia (asymetria napięć fazowych), a także kontroluje sieć trójfazową za stycznikiem, zapobiegając zniszczeniu silnika w wyniku zawieszenia lub wypalenia się styku stycznika, a w wersji EURO-2M zestaw kontroluje dodatkowo kolejność faz oraz jest możliwość regulacji progu i czasu zadziałania (patrz dane przekaźnika asymetrii napięciowej MKF-2PM).

W przypadku zaniku jednej z faz lub obniżenia się jej napięcia do około 175V na dłużej niż 3,5 sek., układ elektroniczny odłącza silnik. Po ustaniu przyczyny zadziałania następuje ponowne samoczynne uruchomienie silnika.
 
W przypadku wykrycia przerwy za stycznikiem zestaw stycznikowo - przekaźnikowy EURO-2 wyłączy silnik na stałe i zasygnalizuje ten fakt zmianą koloru świecenia diody na czerwony. W tym stanie nie nastąpi samoczynne załączenie silnika. Aby ponownie uruchomić silnik, należy wyłączyć, a następnie włączyć zasilanie. Jeżeli po upływie ok. 3,5 sek. nastąpi ponowne wyłączenie silnika i zaświeci się czerwona dioda, będzie to świadczyło o poważnym uszkodzeniu się styków stycznika (ewentualnie przekaźnika termobimetalowego). 

Zestaw stycznikowo – przekaźnikowy EURO-2 może współpracować z wyłącznikiem ciśnieniowym i czujnikiem lustra wody. 

Zestawy EURO-2 w wersji dla silników o mocy powyżej 4kW wykonywane są dla silników o mocy od 5,5kW do 18,5 kW, zgodnie z poniższą tabelą:

euro-2M-5kw-dane.png

Inne produkty w tej kategorii