Sterowniki załączania rezerwy

Funkcje i rodzaje


Sterowniki SZR-1/-2/-2R/-2ZP przeznaczone sa do stosowania w układach samoczynnego załączania rezerwy  (typu "sieć-sieć"). Ich zadaniem jest eliminacja przerw w zasilaniu w energię elektryczną spowodowanych nieprawidłowymi parametrami sieci. Sterowniki z grupy SZR to łatwe w obsłudze i niezawodne urządzenia realizujące automatyczne przełączanie odbiorów z podstawowego zródła zasilania na rezerwowe ( i odwrotnie ) w przypadku wystąpienia awarii w sieci trójfazowej takich jak: zanik napięcia, asymetria, nieprawidłowa kolejność faz.
Sterowniki SZR
kontrolują parametry sieci podstawowej i rezerwowej jednocześnie. Diody LED oraz pokrętła umieszczone po lewej stronie sterownika dotyczą sieci podstawowej, a po prawej- sieci rezewrowej. W momencie wystąpienia w sieci podstawowej zaniku fazy lub asymetrii sterownik SZR zasygnalizuje ten fakt zgaszeniem diody LED zielonej ( po lewej stronie "Un" ) oraz automatycznie odłączy zasilanie  z sieci podstawowej ( zgaśnie dioda K1 ).
Opóznienie zadziałania czujnika zaniku fazy zapobiega zbędnym przełączeniom w przypadku chwilowcyh zaników napięcia. Następnie, po odmierzeniu czasu nastawionego pokrętłem "T2", załączone zostanie zasilanie rezerwowe, o ile parametry sieci rezerwowej będą prawidłowe. Zwłoka czasowa liczona od momentu , np. zaniku fazy do momentu włączenia sieci rezerwowej, jest sumą czasu opóznienia reakcji czujnika zaniku fazy ( 2 sekundy lub nastawa "T" ) i nastawionego czasu przerwy między przełączeniami styczników ("T2").
Reakcja na nieprawidłową kolejność faz jest natychmiastowa, więc w przypadku awarii sieci podstawowej , sterownik nie przełączy odbiorów na siec rezerwową, jezeli ta będzie miała nieprawidłową kolejność faz. Dotyczy to również sieci podstawowej w momencie pierwszego załączania zasilania, jak i powrotnego przełączania z sieci rezerwowej.
Nieprawidłowa kolejność faz sygnalizowana jest odpowiednią czerwona diodą LED, oznaczoną symbolem wirowania faz.
Sterownik SZR-2ZP
posiada dodatkowo przełącznik wyboru priorytetu sieci podstawowej. Ustawienie przełącznika w pozycji "0" ( brak piriorytetu ) powoduje, że po przełączeniu obciążenia na siec rezerwową ( w wyniku awarii sieci podstawowej ) nie nastąpi automatyczny powrót na sieć podstawową mimo poprawy jej parametrów. Nastapi to dopiero w momencie awarii sieci rezerwowej.

 

Zobacz rownież inne rozwiązania automatycznego przełączania faz.

 

 
 

Dlaczego nasze SZR-ry?


Jeśli wybiorą Państwo któryś z naszych sterowników do zabezpieczania urządzeń trójfazowych, będą Państwo mogli liczyć na to, że cały czas sieć będą pod całkowitą kontrolą. Niewątpliwą zaletą tych urządzeń (SZR-1,SZR-2,SZR-2R,SZR-2ZP ) jest to, że można indywidualnie dostosować to, kiedy mają się one włączyć w razie gdyby na przykład doszło do przerwania obwodu w jednym z przewodów zasilających. Pozostałe urządzenia tego typu, które są dostępne w naszej ofercie, działają automatycznie zawsze wtedy, gdy wykryty zostanie spadek napięcia na przewodzie zerowym, bądź też spadek napięcia fazowego, jeśli osiągnie on wartość w graniach stu siedemdziesięciu pięciu woltów. Można więc spodziewać się, że ze względu na krótki czas reakcji na zmianę napięcia, nie dojdzie do awarii silnika. Dobrą informacją jest również to, że urządzenia tego typu samoczynnie przywracają silnik do pracy. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy urządzenie wykryje przerwę między stycznikiem – wówczas trzeba się liczyć z tym, że silnik zostanie wyłączony na stałe. Wszystkie te rozwiązania mają na celu wyłącznie zapewnienie poczucia bezpieczeństwa. Jest to ważne zwłaszcza, gdy istnieje możliwość awarii systemowych, które są kosztowne w skutkach, i których usunięcie zajmuje nasz cenny czas.

 

 
 

Praca w każdych warunkach


Urządzenia te mogą pracować praktycznie w każdych warunkach, jeśli weźmiemy pod uwagę temperaturę pomieszczenia, w jakim takie przekaźniki zostaną zainstalowany. Jeśli chodzi o czas działania, to reagują one bardzo szybko, gdyż wystarczy im 150 ms na reakcję. W tym czasie nie dojdzie do awarii silnika, nawet przy większych przepięciach. Są to również urządzenia wysokiej jakości, które działają sprawnie praktycznie w każdych warunkach.