Sterownik Samoczynnego Załączania Rezerwy SZR-1

Sterownik Samoczynnego Załączania Rezerwy SZR-1
Sterownik Samoczynnego Załączania Rezerwy SZR-1 przeznaczony jest do stosowania w układach samoczynnego załączania rezerwy typu “sieć - sieć”. Jest doskonałym rozwiązaniem dla użytkowników poszukujących prostych i niedrogich rozwiązań, zapewniających oszczędność czasu i wygodę stosowania. Sterownik SZR-1 służy do automatycznego przełączania odbiorów z podstawowego źródła zasilania na rezerwowe (i odwrotnie) w przypadku wystąpienia awarii w sieci trójfazowej (zanik napięcia, asymetria, nieprawidłowa kolejność faz). Sterownik kontroluje zarówno parametry sieci podstawowej  jak i rezerwowej. 

 

Gdy parametry sieci podstawowej ulegną poprawie, odbiory będą na nią przełączone automatycznie.
Sterownik SZR-1 nie dopuści do zbędnych przełączeń spowodowanych krótkotrwałymi (poniżej 3s) zanikami napięcia lub asymetrią faz, a także do podłączenia odbiorów w warunkach nieprawidłowej kolejności faz.
Użytkownik może łatwo sprawdzić stan pracy urządzenia, dzięki zastosowanym diodom LED, informującym o załączonym źródle zasilania, rodzaju wykrytej awarii sieci oraz odliczaniu czasu przerwy przełączeniowej.

 

Na zaciskach wyjściowych (K1, K2) sterownika SZR-1 pojawia się napięcie 230V AC.