Sterownik Samoczynnego Załączania Rezerwy SZR-2ZP

Sterownik Samoczynnego Załączania Rezerwy SZR-2ZPSterownik Samoczynnego Załączania Rezerwy SZR-2ZP przeznaczony jest do stosowania w układach samoczynnego załączania rezerwy typu “sieć - sieć”. Jest doskonałym rozwiązaniem dla użytkowników poszukujących prostych i niedrogich rozwiązań, zapewniających oszczędność czasu i wygodę stosowania. Sterownik SZR-2ZP służy do automatycznego przełączania odbiorów z podstawowego źródła zasilania na rezerwowe (i odwrotnie) w przypadku wystąpienia awarii w sieci trójfazowej (zanik napięcia, asymetria, nieprawidłowa kolejność faz). Sterownik kontroluje parametry sieci podstawowej i rezerwowej. Gdy parametry sieci podstawowej ulegną poprawie, odbiory będą na nią przełączone automatycznie. Sterownik SZR-2ZP nie dopuści do zbędnych przełączeń spowodowanych krótkotrwałymi (poniżej 3s) zanikami napięcia lub asymetrią, a także do podłączenia odbiorów w warunkach nieprawidłowej kolejności faz.
 
Urządzenie posiada przełącznik wyboru priorytetu sieci podstawowej.
Ustawienie przełącznika w pozycji "0" (brak priorytetu) powoduje, że po przełączeniu obciążenia na sieć rezerwową (w wyniku awarii sieci podstawowej) nie nastąpi automatyczne przełączenie na sieć podstawową mimo jej powrotu. Można też wymusić przełączenie na sieć poprzez ustawienie przelącznika w pozycji "1".
Nastąpi to w momencie awarii sieci rezerwowej.
Użytkownik może łatwo sprawdzić stan pracy urządzenia, dzięki zastosowanym diodom LED, informującym o załączonym źródle zasilania, rodzaju wykrytej awarii sieci oraz odliczaniu czasu przerwy przełączeniowej. Sterownik posiada dwie pary styków przełącznych galwanicznie odseparowanych o obciążalności 8 A 250 V AC.

SZR-2ZP-dane.png
 

Inne produkty w tej kategorii