Sterownik Samoczynnego Załączania Rezerwy SZR-2

Sterownik Samoczynnego Załączania Rezerwy SZR-2Sterownik Samoczynnego Załączania Rezerwy SZR-2 przeznaczony jest do stosowania w układach samoczynnego załączania rezerwy typu “sieć - sieć”. Jest doskonałym rozwiązaniem dla użytkowników poszukujących prostych i niedrogich rozwiązań, zapewniających oszczędność czasu i wygodę stosowania. Sterownik SZR-2 służy do automatycznego przełączania odbiorów z podstawowego źródła zasilania na rezerwowe (i odwrotnie) w przypadku wystąpienia awarii w sieci trójfazowej (zanik napięcia, asymetria, nieprawidłowa kolejność faz). Sterownik kontroluje parametry sieci podstawowej i rezerwowej. 
 
Gdy parametry sieci podstawowej ulegną poprawie, odbiory będą na nią przełączone automatycznie.Sterownik SZR-2 nie dopuści do zbędnych przełączeń spowodowanych krótkotrwałymi (poniżej 3s) zanikami napięcia lub asymetrią, a także do podłączenia odbiorów w warunkach nieprawidłowej kolejności faz.
Użytkownik może łatwo sprawdzić stan pracy urządzenia, dzięki zastosowanym diodom LED, informującym o załączonym źródle zasilania, rodzaju wykrytej awarii sieci oraz odliczaniu czasu przerwy przełączeniowej. Sterownik posiada dwie pary styków przełącznych galwanicznie odseparowanych o obciążalności 8 A 250 V AC.

SZR-2-dane.png

Inne produkty w tej kategorii