01/02/2021

Sprawdzanie ciągłości przewodów elektrycznych

Instalacje elektryczne to systemy umożliwiające właściwie doprowadzanie energii do miejsc jej odbioru. Dzięki sprawnej instalacji jesteśmy w stanie bez ograniczeń korzystać z energii elektrycznej w naszych domach, ale także fabrykach i innych budynkach, gdzie zachodzi potrzeba użycia sprzętu zasilanego elektrycznie. Każda niespodziewana awaria powoduje wiele trudności, ale odczujemy ją szczególnie wtedy, gdy uniemożliwi ona wykonywanie pracy. Jednym z częstych powodów awarii jest zwarcie w przewodach elektrycznych. Może ono doprowadzić do nagłej i długotrwałej przerwy w działaniu instalacji elektrycznej. Jak szybko zidentyfikować miejsce takiego zwarcia?

Lokalizowanie miejsca zwarcia
Do szukania zwarć w przewodach konieczne jest wykorzystanie profesjonalnego sprzętu w postaci różnego rodzaju lokalizatorów oraz testerów. Podstawową metodą wykorzystywaną przez większość lokalizatorów jest odbijanie impulsów niskonapięciowych. Przyrząd taki generuje impulsy, które odbijając się, wskazują miejsce uszkodzenia. Po analizie, urządzenie jest w stanie z dużą dokładnością określić przybliżone miejsce zwarcia. Na rynku dostępne są różne, zaawansowane technologicznie urządzenia, które służą do lokalizowania miejsc zwarcia. Dobranie odpowiedniego lokalizatora pozwoli nam określić miejsce awarii nawet tych kabli, do których dostęp jest utrudniony, np. kabli zakopywanych w ziemi czy też umieszczanych w ścianach na stałe.

Tester ciągłości przewodów
Innym przykładem jest tester ciągłości przewodów. W najprostszej postaci informuje nas on o zamknięciu obwodu za pomocą sygnałów dźwiękowych, a dodatkowo może być wyposażony w diodę LED. Co ważne, służy do badania przewodów nie będących pod napięciem. Poddając zatem kontroli instalację, konieczne jest wyłączenie jej spod napięcia. Sprzęt ten umożliwia wykrywanie wszelkich przerw lub zwarć w przewodach. Z powodzeniem może także pomóc w identyfikacji poszczególnych żył w wiązkach. Oprócz tego możliwe jest stosowanie go do sprawdzania bezpieczników, przycisków oraz innych elementów. Obecnie bardzo często jest on częścią większego miernika, służącego do pomiaru co najmniej kilku wielkości.

Wykorzystując przedstawione przyrządy, z łatwością można wykryć, a następnie wyeliminować powstałe w przewodach elektrycznych zwarcie. Pozwoli to na podjęcie bezzwłocznych działań naprawczych, a tym samym na bezawaryjne działanie wszystkich systemów i instalacji zasilanych elektrycznie.