Tester ciągłości przewodów TP-1

Tester przewodów (przejściomierz) TP-1 służy do badania ciągłości przewodów nie będących pod napięciem, umożliwiając tym samym wykrywanie przerw lub zwarć w przewodach, a także identyfikację poszczególnych przewodów w wiązkach.
Testery są wyposażone w sygnalizator dźwiękowy i diodę świecącą LED (zasilane z wewnętrznej baterii).
Dotykając końcówkami testera TP-1 do końcówki badanego przewodu powodujemy zamknięcie obwodu i zadziałanie sygnału akustycznego z jednoczesnym zaświeceniem się czerwonej diody (jeżeli badany przewód nie jest uszkodzony).

 
Zalety testerów TP-1 to:
• małe rozmiary, pozwalające na umieszczenie przyrządu w kieszeni, co daje dużą swobodę ruchu i ułatwia pracę;
• głośny sygnał dźwiękowy - szczególnie przydatny przy sprawdzaniu poprawności instalacji elektrycznej w budynkach.
Tester może być przyłączony w jednym pomieszczeniu, a osoba badająca instalację może znajdować się w innym, odległym pomieszczeniu;
• silnie świecąca czerwona dioda LED umożliwia umożliwia badanie ciągłości przewodów w warunkach dużego natężenia hałasu, kiedy sygnał dźwiękowy mógłby być słabo słyszalny;świecenie diody jest widoczne nawet ze znacznej odległości.

tester-dane.png