Tester ciągłości przewodów TP-1

Tester przewodów (przejściomierz) TP-1 służy do badania ciągłości przewodów nie będących pod napięciem, umożliwiając tym samym wykrywanie przerw lub zwarć w przewodach, a także identyfikację poszczególnych przewodów w wiązkach.

Testery są wyposażone w sygnalizator dźwiękowy i diodę świecącą LED (zasilane z wewnętrznej baterii).

Dotykając końcówkami testera TP-1 do końcówki badanego przewodu powodujemy zamknięcie obwodu i zadziałanie sygnału akustycznego z jednoczesnym zaświeceniem się czerwonej diody (jeżeli badany przewód nie jest uszkodzony).

 

Zalety testerów TP-1 to:

• małe rozmiary, pozwalające na umieszczenie przyrządu w kieszeni, co daje dużą swobodę ruchu i ułatwia pracę;

• głośny sygnał dźwiękowy - szczególnie przydatny 
przy sprawdzaniu poprawności instalacji elektrycznej w budynkach.

Tester może być przyłączony w jednym pomieszczeniu, 
a osoba badająca instalację może znajdować się w innym, odległym pomieszczeniu;

• silnie świecąca czerwona dioda LED umożliwia umożliwia badanie ciągłości przewodów w warunkach dużego natężenia hałasu, 
kiedy sygnał dźwiękowy mógłby być słabo słyszalny;
świecenie diody jest widoczne nawet ze znacznej odległości.