Trójfazowy pomiarowy wskaźnik zasilania WN-33P

Pomiarowy wskaźnik zasilania WN-33P


W 1-modułowej obudowie  ( 17,5 mm) zmieszczono urządzenie , które oprócz sygnalizowanie obecności lub zaniku poszczególnych faz, przekazuje wiele dodatkowych , istotnych informacji o stanie sieci trójfazowej.

Przekazanie tak dużej ilości informacji stało się możliwe dzięki zastosowaniu 12 miniaturowych, różnokolorowych diod LED.

WN-33P wyposażony jest dodatkowo w odseparowany galwanicznie styk zwierny ( 6A 250V AC rezyst. ), który rozwiera się przy każdej nieprawidłowości , która wystąpi w sieci trójfazowej, co pozwala na przekazanie informacji o awarii poza urządzeniem, a nawet na zabezpieczenie dowolnego odbiornika trójfazowego. 

 

Użytkownik uzyskuje następujące informacje:

- obecność prawidlowego napięcia ( w zakresie -15% - 10% ) - świeci środkowa, zielona dioda - dla każdej fazy niezależnie

- brak fazy - gaśnie zielona dioda ( odpowiednia dla danej fazy )

- napięcie na danej fazie obniżyło się poniżej 195 V - gaśnie odpowiednia zielona dioda i zapala się czerwona z lewej strony

- napięcie na danej fazie przekroczylo 253 V- gaśnie odpowiednia dioda zielona i zapala się czerwona z prawej strony

- fazy mają nieprawidłową kolejnośc - zaświeca się dolna lewa czerwona dioda oznaczona symbolem wirowania faz

- asymetria faz przekraczająca 5% sygnalizowana jest środkową dolną, żołtą diodą oznaczoną "ASY"

- zwarcie faz wskazuje dolna, prawa, czerwona dioda, oznaczona symbolem kąta fazowego, jednocześnie powyżej pulsują odpowiednie zielone diody informując, które fazy są zwarte

Parametry urządzenia można zmienić na życzenie klienta ( np. inne poziomy napięć progowych, szerokość histerezy, stopień asymetrii itp. )