Moduł bezpiecznikowy BIK-2W

Moduł bezpiecznikowy BIK-2W
Moduł bezpiecznikowy BIK-2W służy do zabezpieczania wszelkiego rodzaju odbiorników za pomocą aparatowych wkładek topikowych typu WTA (max 10A 250V AC). 

 

Wyposażony jest w dwie oprawki bezpiecznikowe przystosowane dla wkładek WTA 5x20 mm. Wykonany jest w obudowie z tworzywa samogasnącego, przeznaczonej do mocowania na szynie TH-35. Użytkownik umieszcza w oprawce wkładkę ( o odpowiadającym mu amperażu) we własnym zakresie, max 10 A.