Moduł bezpiecznikowy BIK-4W

Moduł bezpiecznikowy BIK-4W
Moduł bezpiecznikowy BIK-4W służy do zabezpieczania wszelkiego rodzaju odbiorników za pomocą aparatowych wkładek topikowych typu WTA (max 10A 250V AC).

 

Wyposażony jest w cztery oprawki bezpiecznikowe przystosowane dla wkładek WTA 5x20 mm.

Wykonany jest w obudowie z tworzywa samogasnącego, przeznaczonej do mocowania na szynie TH-35.

Użytkownik umieszcza w oprawce wkładkę ( o odpowiadającym mu amperażu ) we własnym zakresie.