Sterowniki załączania rezerwy

Sterowniki załączania rezerwy

Sterowniki SZR-1/-2/-2R/-2ZP przeznaczone sa do stosowania w układach samoczynnego załączania rezerwy  ( typu "sieć-sieć"). Ich zadaniem jest eliminacja przerw w zasilaniu w energię elektryczną spowodowanych nieprawidłowymi parametrami sieci. Sterowniki z grupy SZR to łatwe w obsłudze i niezawodne urządzenia realizujące automatyczne przełączanie odbiorów z podstawowego zródła zasilania na rezerwowe ( i odwrotnie ) w przypadku wystąpienia awarii w sieci trójfazowej takich jak: zanik napięcia, asymetria, nieprawidłowa kolejność faz.

Sterowniki SZR kontrolują parametry sieci podstawowej i rezerwowej jednocześnie. Diody LED oraz pokrętła umieszczone po lewej stronie sterownika dotyczą sieci podstawowej, a po prawej- sieci rezewrowej. W momencie wystąpienia w sieci podstawowej zaniku fazy lub asymetrii sterownik SZR zasygnalizuje ten fakt zgaszeniem diody LED zielonej ( po lewej stronie "Un" ) oraz automatycznie odłączy zasilanie  z sieci podstawowej ( zgaśnie dioda K1 ).

Opóznienie zadziałania czujnika zaniku fazy zapobiega zbędnym przełączeniom w przypadku chwilowcyh zaników napięcia. Następnie, po odmierzeniu czasu nastawionego pokrętłem "T2", załączone zostanie zasilanie rezerwowe, o ile parametry sieci rezerwowej będą prawidłowe. Zwłoka czasowa liczona od momentu , np. zaniku fazy do momentu włączenia sieci rezerwowej, jest sumą czasu opóznienia reakcji czujnika zaniku fazy ( 2 sekundy lub nastawa "T" ) i nastawionego czasu przerwy między przełączeniami styczników ("T2").

Reakcja na nieprawidłową kolejność faz jest natychmiastowa, więc w przypadku awarii sieci podstawowej , sterownik nie przełączy odbiorów na siec rezerwową, jezeli ta będzie miała nieprawidłową kolejność faz. Dotyczy to również sieci podstawowej w momencie pierwszego załączania zasilania, jak i powrotnego przełączania z sieci rezerwowej. 

Nieprawidłowa kolejność faz sygnalizowana jest odpowiednią czerwona diodą LED, oznaczoną symbolem wirowania faz.

Sterownik SZR-2ZP posiada dodatkowo przełącznik wyboru priorytetu sieci podstawowej. Ustawienie przełącznika w pozycji "0" ( brak piriorytetu ) powoduje, że po przełączeniu obciążenia na siec rezerwową ( w wyniku awarii sieci podstawowej ) nie nastąpi automatyczny powrót na sieć podstawową. Nastapi to w momencie awarii sieci rezerwowej.

Wszystkie urządzenia sa montowane w obudowach 4 modułowych.