Czujnik zaniku fazy MKF-12P

Czujnik zaniku fazy MKF-12PPrzekaźnik asymetrii napięciowej MKF-12P posiada na wyjściu dwie pary styków przełącznych galwanicznie odseparowanych o obciążalności 8A 250V AC każdy. 
Przeznaczony jest do zabezpieczania silników trójfazowych (3 x 400V AC) o dowolnej mocy przed skutkami pracy przy przerwie obwodu w jednym z przewodów zasilających (zanik fazy) oraz przy spadku napięcia (asymetria napięć fazowych).
 
 
Przekaźnik wyposażony dodatkowo w pokrętła regulacji progu zadziałania i czasu zadziałania, umozliwiające dostosowanie tych parametrów do potrzeb uzytkownika.
Zasada działania polega na pomiarze składowej symetrycznej zerowej napięcia zasilającego.
W przypadku zaniku jednej z faz lub zmiany jej napięcia do około 175V względem zera "N" na dłużej niż 3,5 s, przekaźnik MKF-1PR odłącza silnik. Po ustaniu przyczyny zadziałania następuje ponowne samoczynne uruchomienie silnika. 
Działanie przekaźnika sygnalizuje dioda LED, która świeci kolorem zielonym, gdy sieć jest prawidłowa. Zanik świecenia tej diody świadczy o braku co najmniej jednej fazy lub spadku napięcia fazowego poniżej ok. 175V.   

MKF-12P-dane.png