Czujnik zaniku fazy i kolejności faz z kontrolą styków stycznika MKF-2PM

Czujnik zaniku fazy i kolejności faz z kontrolą styków stycznika MKF-2PM
Przekaźnik asymetrii napięciowej MKF-2PM przeznaczony jest do zabezpieczania silników trójfazowych (3 x 400V AC) o dowolnej mocy przed skutkami pracy przy przerwie obwodu w jednym z przewodów zasilających (zanik fazy), przy spadku napięcia (asymetria napięć fazowych) oraz przy nieprawidłowej kolejności faz.

Dodatkowo kontroluje sieć trójfazową za stycznikiem, zapobiegając zniszczeniu silnika w wyniku zawieszenia lub wypalenia się styku stycznika.

 

Wyposażony został także w pokrętła regulacji progu zadziałania i czasu zadziałania, umożliwiające dostosowanie tych parametrów do potrzeb użytkownika.

Zasada działania polega na pomiarze składowej symetrycznej zerowej napięcia zasilającego.

W przypadku zaniku jednej z faz lub obniżenia się jej poniżej nastawionego progu na dłużej niż nastawiony czas, przekaźnik MKF-2PM odłącza silnik.Po ustaniu przyczyny zadziałania następuje ponowne samoczynne uruchomienie silnika.

W przypadku nieprawidłowej kolejnosci faz przekażnik MKF-2PM wyłącza silnik bezzwłocznie (w momencie włączenia zasilania silnik nie wykona żadnego obrotu).

Kontrola kolejności faz odbywa się od strony sieci trójfazowej.

W przypadku wykrycia przerwy za stycznikiem przekaźnik MKF-2PM wyłączy silnik na stałe.
W tym stanie nie nastąpi samoczynne załączenie silnika.

Aby ponownie uruchomić silnik, należy wyłączyć, a następnie włączyć zasilanie. Jeżeli po upływie nastawionego czasu nastąpi ponowne wyłączenie silnika i zaświeci się czerwona dioda, będzie to świadczyło o poważnym uszkodzeniu się styków stycznika (ewentualnie przekaźnika termobimetalowego).

Działanie przekaźnika sygnalizują 3 diody LED. Dioda zielona świeci, gdy sieć jest prawidłowa. 
Zanik świecenia tej diody świadczy o braku co najmniej jednej fazy lub spadku napięcia fazowego poniżej nastawionego progu. Pierwsza dioda (górna) czerwona świeci, gdy kolejność faz jest nieprawidłowa. Świecenie drugiej (dolnej) czerwonej diody świadczy o wykryciu przerwy za stycznikiem. 

 

Przekaźnik MKF-2PM posiada na wyjściu styk przełączny galwanicznie odseparowany o obciążalności 5A 250V AC.