Czujnik zaniku fazy MKF-1P

Przekaźnik asymetrii napięciowej MKF-1P przeznaczony jest do zabezpieczania silników trójfazowych (3 x 400V AC) o dowolnej mocy przed skutkami pracy przy przerwie obwodu w jednym z przewodów zasilających (zanik fazy), oraz przy spadku napięcia (asymetria napięć fazowych).

Zasada działania polega na pomiarze składowej symetrycznej zerowej napięcia zasilającego.
W przypadku zaniku jednej z faz lub obniżenia się jej napięcia do około 175V względem zera "N "na dłużej niż 3,5 s, przekaźnik MKF-1P odłącza silnik. Po ustaniu przyczyny zadziałania następuje ponowne samoczynne uruchomienie silnika.  Działanie przekaźnika sygnalizuje dioda LED, która świeci kolorem zielonym, gdy sieć jest prawidłowa.  Zanik świecenia tej diody świadczy o braku co najmniej jednej fazy lub spadku napięcia fazowego poniżej ok. 175V.
 
Przekaźnik MKF-1P posiada na wyjściu styk zwierny galwanicznie odseparowany o obciążalności 8A 250V AC.

MKF-1P-dane.png