Czujnik zaniku fazy i kolejności faz MKF-1PK

Przekaźnik asymetrii napięciowej MKF-1PK przeznaczony jest do zabezpieczania silników trójfazowych (3 x 400V AC) o dowolnej mocy przed skutkami pracy przy przerwie obwodu w jednym z przewodów zasilających (zanik fazy), przy spadku napięcia (asymetria napięć fazowych) oraz przy nieprawidłowej kolejności faz.

Zasada działania polega na pomiarze składowej symetrycznej zerowej napięcia zasilającego.
W przypadku zaniku jednej z faz lub obniżenia się jej napięcia do około 175V względem zera "N" na dłużej niż 3,5 s, przekaźnik MKF-1PK odłącza silnik. Po ustaniu przyczyny zadziałania następuje ponowne samoczynne uruchomienie silnika. Kontrola kolejności faz odbywa się od strony sieci trójfazowej.
Działanie przekaźnika sygnalizuje dioda LED, która świeci kolorem zielonym, gdy sieć jest prawidłowa. Zanik świecenia tej diody świadczy o braku co najmniej jednej fazy lub spadku napięcia fazowego poniżej ok. 175V. Zaświecenie się czerwonej diody natychmiast po włączeniu zasilania świadczy o nieprawidłowej kolejności faz.  
Przekaźnik MKF-1PK posiada na wyjściu styk zwierny galwanicznie odseparowany o obciążalności 8A 250V AC.

MKF-1PK-dane.png

Inne produkty w tej kategorii