Czujnik zaniku fazy MKF-12PK

Czujnik zaniku fazy MKF-12PKPrzekaźnik asymetrii napięciowej MKF-12PK posiada na wyjściu dwie pary styków przełącznych galwanicznie odseparowanych o obciążalności 8A 250V AC każdy.
 Przeznaczony jest do zabezpieczania silników trójfazowych (3 x 400V AC) o dowolnej mocy przed skutkami pracy przy przerwie obwodu w jednym z przewodów zasilających (zanik fazy) oraz przy spadku napięcia (asymetria napięć fazowych) oraz przy nieprawodłowej kolejności faz

 
Zasada działania polega na pomiarze składowej symetrycznej zerowej napięcia zasilającego. 
W przypadku zaniku jednej z faz lub obniżenia się jej napięcia do około 175V względem zera "N" na dłużej niż 3,5 s, przekaźnik MKF-12PK odłącza silnik. Po ustaniu przyczyny zadziałania następuje ponowne samoczynne uruchomienie silnika. 
Kontrola  kolejności faz odbywa sięod strony sieci trójfazowej
Działanie przekaźnika sygnalizuje dwukolorowa dioda LED, która świeci kolorem zielonym, gdy sieć jest prawidłowa. Zanik świecenia tej diody świadczy o braku co najmniej jednej fazy lub spadku napięcia fazowego poniżej ok. 175V.
W przypadku nieprawidłowej kolejności faz dioda ta zaświeci sie w kolorze czerwonym, natychmiast po  załączeniu zasilania (napięcie nie bedzie podane do silnika).

MKF-12PK-dane.png
 

Inne produkty w tej kategorii