Czujnik zaniku fazy i kolejności faz MKF-12PM

Czujnik zaniku fazy i kolejności faz MKF-12PMPrzekaźnik asymetrii napięciowej MKF-12PM posiada na wyjściu dwie pary styków przełącznych galwanicznie odseparowanych o obciążalności 8A 250V AC każdy. 
Przeznaczony jest do zabezpieczania silników trójfazowych (3 x 400V AC) o dowolnej mocy przed skutkami pracy przy przerwie obwodu w jednym z przewodów zasilających (zanik fazy), przy spadku napięcia (asymetria napięć fazowych)oraz przy nieprawidłowej kolejności faz. 

 
Przekaźnik wyposażony został dodatkowo w pokrętła regulacji progu zadziałania i czasu zadziałania, umożliwiające dostosowanietych parametrów do potrzeb użytkownika. 
Zasada działania polega na pomiarze składowej symetrycznej zerowej napięcia zasilającego. 
W przypadku zaniku jednej z faz lub obniżenia się jej napięcia poniżej nastawionego progu na dłużej niż nastawiony czas, przekaźnik MKF-12PM odłącza silnik. Po ustaniu przyczyny zadziałania następuje ponowne samoczynne uruchomienie silnika. 
W przypadku nieprawidłowej kolejności faz przekaźnik MKF-12PM wyłącza silnik bezzwłocznie (w momencie włączenia zasilania silnik nie wykona żadnego obrotu). Kontrola kolejności faz odbywa się od strony sieci trójfazowej. 
Działanie przekaźnika sygnalizuje dioda LED, która świeci kolorem zielonym, gdy sieć jest prawidłowa. Zanik świecenia tej diody świadczy o braku co najmniej jednej fazy lub spadku napięcia fazowego poniżej nastawionego progu. Zmiana koloru świecenia diody na czerwony świadczy o nieprawidłowej kolejności faz.  

MKF-12PM-dane.png

Inne produkty w tej kategorii