Czujnik zaniku fazy i kolejności faz MKF-1PM

Przekaźnik asymetrii napięciowej MKF-1PM przeznaczony jest do zabezpieczania silników trójfazowych (3 x 400V AC) o dowolnej mocy przed skutkami pracy przy przerwie obwodu w jednym z przewodów zasilających (zanik fazy), przy spadku napięcia (asymetria napięć fazowych) oraz przy nieprawidłowej kolejności faz.
 
Przekaźnik wyposażony został dodatkowo w pokrętła regulacji progu i czasu zadziałania, umozliwiające dostosowanie tych parametrów do potrzeb użytkownika.
Zasada działania polega na pomiarze składowej symetrycznej zerowej napięcia zasilającego.
W przypadku zaniku jednej z faz lub obniżenia się jej napięcia do około 175V na dłużej niż 3,5 s, przekaźnik MKF-1PM odłącza silnik. Po ustaniu przyczyny zadziałania następuje ponowne samoczynne uruchomienie silnika. 
Kontrola kolejności faz odbywa się od strony sieci trójfazowej.
Działanie przekaźnika sygnalizuje dioda LED, która świeci kolorem zielonym, gdy sieć jest prawidłowa. Zanik świecenia tej diody natychmiast po wlączeniu zasilania, świadczy o braku co najmniej jednej fazy lub spadku napięcia fazowego poniżej ok. 175V. Zaświecenie się czerwonej diody natychmiast po wlączeniu zasilania świadczy o nieprawidłowej kolejności faz. 
 
Przekaźnik MKF-1PM posiada na wyjściu styk zwierny galwanicznie odseparowany o obciążalności 8A 250V AC.

MKF-1PM-dane.png

Inne produkty w tej kategorii