Czujnik zaniku fazy z kontrolą styków stycznika MKF-2P

Czujnik zaniku fazy z kontrolą styków stycznika MKF-2PPrzekaźnik asymetrii napięciowej MKF-2P przeznaczony jest do zabezpieczania silników trójfazowych (3 x 400V AC) o dowolnej mocy przed skutkami pracy przy przerwie obwodu w jednym z przewodów zasilających (zanik fazy) oraz przy spadku napięcia (asymetria napięć fazowych).
Dodatkowo kontroluje sieć trójfazową za stycznikiem, zapobiegając zniszczeniu silnika w wyniku zawieszenia lub wypalenia się styku stycznika.

 
Zasada działania polega na pomiarze składowej symetrycznej zerowej napięcia zasilającego.
W przypadku zaniku jednej z faz lub obniżenia się jej napięcia do około 175V względem zera "N" na dłużej niż 3,5 s, przekaźnik MKF-2P odłącza silnik.Po ustaniu przyczyny zadziałania następuje ponowne samoczynne uruchomienie silnika.
W przypadku wykrycia przerwy za stycznikiem przekaźnik MKF-2P wyłączy silnik na stałe.W tym stanie nie nastąpi samoczynne załączenie silnika. 
Aby ponownie uruchomić silnik, należy wyłączyć, a następnie włączyć zasilanie. Jeżeli po upływie ok. 3,5 s nastąpi ponowne wyłączenie silnika i zaświeci się czerwona dioda, będzie to świadczyło o poważnym uszkodzeniu się styków stycznika (ewentualnie przekaźnika termobimetalowego). 
Działanie przekaźnika sygnalizuje dioda LED, która świeci kolorem zielonym, gdy sieć jest prawidłowa. Zanik świecenia tej diody świadczy o braku co najmniej jednej fazy lub spadku napięcia fazowego poniżej ok.175V.Zmiana koloru świecenia diody na czerwony świadczy o wykryciu przerwy za stycznikiem. 
 
Przekaźnik MKF-2P posiada na wyjściu styk przełączny galwanicznie odseparowany o obciążalności 8A 250V AC.

MKF-2P-dane.png

Inne produkty w tej kategorii