Czujnik zaniku fazy z kontrolą styków stycznika MKF-2PR

Czujnik zaniku fazy z kontrolą styków stycznika MKF-2PR
Przekaźnik asymetrii napięciowej MKF-2PR przeznaczony jest do zabezpieczania silników trójfazowych (3 x 400V AC) o dowolnej mocy przed skutkami pracy przy przerwie obwodu w jednym z przewodów zasilających (zanik fazy) oraz przy spadku napięcia (asymetria napięć fazowych). 

Dodatkowo kontroluje sieć trójfazową za stycznikiem, zapobiegając zniszczeniu silnika w wyniku zawieszenia lub wypalenia się styku stycznika.

 

Przekaźnik wyposażony został także w pokrętła regulacji progu zadziałania i czasu zadziałania, umożliwiające dostosowanie tych parametrów do potrzeb użytkownika.

Zasada działania polega na pomiarze składowej symetrycznej zerowej napięcia zasilającego.

W przypadku zaniku jednej z faz lub obniżenia się jej napięcia poniżej nastawionego progu na dłużej niż nastawiony czas, przekaźnik MKF-2PR odłącza silnik. Po ustaniu przyczyny zadziałania następuje ponowne samoczynne uruchomienie silnika.

W przypadku wykrycia przerwy za stycznikiem przekaźnik MKF-2PR wyłączy silnik na stałe. 
W tym stanie nie nastąpi samoczynne załączenie silnika. Aby ponownie uruchomić silnik, należy wyłączyć, a następnie włączyć zasilanie. Jeżeli po upływie nastawionego czasu nastąpi ponowne wyłączenie silnika i zaświeci się czerwona dioda, będzie to świadczyło o poważnym uszkodzeniu się styków stycznika (ewentualnie przekaźnika termobimetalowego).

Działanie przekaźnika sygnalizuje dioda LED, która świeci kolorem zielonym, gdy sieć jest prawidłowa. Zanik świecenia tej diody świadczy o braku co najmniej jednej fazy lub spadku napięcia fazowego 
poniżej nastawionego progu.

Zmiana koloru świecenia diody na czerwony świadczy o wykryciu przerwy za stycznikiem. 

 

 

Przekaźnik MKF-2PR posiada na wyjściu styk przełączny galwanicznie odseparowany o obciążalności 8A 250V AC.