Czujnik zaniku fazy i kolejności faz z kontrolą styków stycznika MKF-2PK

Czujnik zaniku fazy i kolejności faz z kontrolą styków stycznika MKF-2PKPrzekaźnik asymetrii napięciowej MKF-2PK przeznaczony jest do zabezpieczania silników trójfazowych (3 x 400V AC) o dowolnej mocy przed skutkami pracy przy przerwie obwodu w jednym z przewodów zasilających (zanik fazy), przy spadku napięcia (asymetria napięć fazowych) oraz przy nieprawidłowej kolejności faz.
Dodatkowo kontroluje sieć trójfazową za stycznikiem, zapobiegając zniszczeniu silnika w wyniku zawieszenia lub wypalenia się styku stycznika.

 
Zasada działania polega na pomiarze składowej symetrycznej zerowej napięcia zasilającego. 
W przypadku zaniku jednej z faz lub obniżenia się jej napięcia do około 175V na dłużej niż 3,5s, przekaźnik MKF-2PK odłącza silnik. Po ustaniu przyczyny zadziałania następuje ponowne samoczynne uruchomienie silnika.
W przypadku nieprawidłowej kolejnosci faz przekażnik MKF-2PK wyłącza silnik bezzwłocznie (w momencie włączenia zasilania silnik nie wykona żadnego obrotu).
Kontrola kolejności faz odbywa się od strony sieci trójfazowej.
W przypadku wykrycia przerwy za stycznikiem przekaźnik MKF-2PK wyłączy silnik na stałe.
W tym stanie nie nastąpi samoczynne załączenie silnika. Aby ponownie uruchomić silnik, należy wyłączyć, a następnie włączyć zasilanie. Jeżeli po upływie ok. 3,5 s nastąpi ponowne wyłączenie silnika i zaświeci się czerwona dioda, będzie to świadczyło o poważnym uszkodzeniu się styków stycznika (ewentualnie przekaźnika termobimetalowego).
Działanie przekaźnika sygnalizują 3 diody LED. Dioda zielona świeci, gdy sieć jest prawidłowa. Zanik świecenia tej diody świadczy o braku co najmniej jednej fazy lub spadku napięcia fazowego poniżej ok. 175V. Pierwsza (górna) dioda czerwona świeci, gdy kolejność faz jest nieprawidłowa. Świecenie drugiej (dolnej) czerwonej diody świadczy o wykryciu przerwy za stycznikiem.
 
Przekaźnik MKF-2PK posiada na wyjściu styk przełączny galwanicznie odseparowany o obciążalności 5A 250V AC.

MKF-2PK-dane.png

Inne produkty w tej kategorii