Czujnik zaniku fazy MKF-1PR

Czujnik zaniku fazy i MKF-1PRPrzekaźnik asymetrii napięciowej MKF-1PR przeznaczony jest do zabezpieczania silników trójfazowych (3 x 400V AC) o dowolnej mocy przed skutkami pracy przy przerwie obwodu w jednym z przewodów zasilających (zanik fazy), oraz przy spadku napięcia (asymetria napięć fazowych). 
 
Przekaźnik wyposażony dodatkowo w pokrętła regulacji progu zadziałania i czasu zadziałania, umozliwiające dostosowanie tych parametrów do potrzeb uzytkownika.
Zasada działania polega na pomiarze składowej symetrycznej zerowej napięcia zasilającego.
W przypadku zaniku jednej z faz lub zmiany jej napięcia do około 175V względem zera "N" na dłużej niż 3,5 s, przekaźnik MKF-1PR odłącza silnik. Po ustaniu przyczyny zadziałania następuje ponowne samoczynne uruchomienie silnika. 
Działanie przekaźnika sygnalizuje dioda LED, która świeci kolorem zielonym, gdy sieć jest prawidłowa. Zanik świecenia tej diody świadczy o braku co najmniej jednej fazy lub spadku napięcia fazowego poniżej ok. 175V.   
 
Przekaźnik MKF-1PR posiada na wyjściu styk zwierny galwanicznie odseparowany o obciążalności 8A 250V AC.

MKF-1PR-dane.png