Czujnik zaniku fazy MKF-12PR

Czujnik zaniku fazy MKF-12PRPrzekaźnik asymetrii napięciowej MKF-12PR posiada na wyjściu dwie pary styków przełącznych galwanicznie odseparowanych o obciążalności 8A 250V AC każdy. 
Przeznaczony jest do zabezpieczania silników trójfazowych (3 x 400V AC) o dowolnej mocy przed skutkami pracy przy przerwie obwodu w jednym z przewodów zasilających (zanik fazy) oraz przy spadku napięcia (asymetria napięć fazowych). 

 
Zasada działania polega na pomiarze składowej symetrycznej zerowej napięcia zasilającego. 
W przypadku zaniku jednej z faz lub obniżenia się jej napięcia do około 175V względem zera "N" na dłużej niż 3,5 s, przekaźnik MKF-12PR odłącza silnik. Po ustaniu przyczyny zadziałania następuje ponowne samoczynne uruchomienie silnika. 
Przekaźnik wyposażony został dodatkowo w pokrętła regulacji progu zadziałania i czasu zadziałania, umożliwiające dostosowanie tych parametrów do potrzeb użytkownika. 
Działanie przekaźnika sygnalizuje dioda LED, która świeci kolorem zielonym, gdy sieć jest prawidłowa. Zanik świecenia tej diody świadczy o braku co najmniej jednej fazy lub spadku napięcia fazowego poniżej ok. 175V.

MKF-12PR-dane.png
 

Inne produkty w tej kategorii