Wskaźniki napięcia

Wskaźniki napięcia

Wskaźniki napiecia serii WN znajdują powrzechne zastosowanie w instalacjach elektrycznych. Użyte w nich diody LED zapewniają wieloletnią bezawaryjną pracę oraz doskonałą czytelność.

Seria WN to obecnie najszersza na rynku oferta jednofazowych i trójfazowych wskaźników napięcia, dająca możliwość odpowiedniego ich dobrania w zależności od potrzeb i możliwości. Obejmuje nawet wskaźniki z przyciskiem monostabilnym czy wskaźniki monitujące, informujące o takich parametrach sieci trójfazowej jak: przekroczenie minimalnego  lub maksymalnego poziomu napięcia na poszczególnych fazach, asymetria, nieprawodłowa kolejność czy zwarcie faz.