Przekaźnik bistabilny WBI-1Si

Przekaźnik bistabilny WBI-1SiWyłącznik bistabilny, uniwersalny WBI-1Si przeznaczony jest do włączania i wyłączania urządzenia elektrycznego za pomocą dowolnej liczby przycisków umieszczonych w różnych miejscach. Może być stosowany na klatkach schodowych, korytarzach, halach itp. Wyłącznik WBI-1Si posiada dwie diody świecące LED: zieloną - SIEĆ ,oraz czerwoną PRACA. 
 
Naciśnięcie przycisku sterującego powoduje przełączenie się styku wyjściowego z pozycji 15-16 na 15-18 i zaświecenie diody PRACA. Ponowne naciśnięcie przycisku przełączy styk wyjściowy z powrotem na pozycję 15-16 (jednocześnie zgaśnie dioda PRACA).
Przekaźnik WBI-1Si jest urządzeniem uniwersalnym i może być sterowany fazą "L" lub zerem fazowym "N".
Urżądzenie nie "zapamiętuje" położenia wyjściowego styku, więc po zaniku napięcia zasilającego i jego powrocie, styk wyjściowy pozostanie w stanie wyłączenia, dzięki czemu nie nastąpi samoczynne załączenie sterowanych odbiorników po powrocie tego napięcia.
Przekaźnik WBI-1Si może współpracować z przyciskami podświetlanymi (w przypadku sterowania fazą "L") - pod warunkiem że prąd zastosowanych w nich neonówek nie przekracza 2 mA.
Przekaźnik posiada styk 1P 16A 250V AC o zwiększonej odporności na prąd udarowy (80 A/20ms).

WBI-1Si-dane.png
 

Inne produkty w tej kategorii