Przekaźnik bistabilny WBI-1T

Przekaźnik bistabilny WBI-1TWyłącznik bistabilny, uniwersalny WBI-1T przeznaczony jest do włączania i wyłączania urządzenia elektrycznego za pomocą dowolnej liczby przycisków umieszczonych w różnych miejscach. Może być stosowany na klatkach schodowych, korytarzach, halach itp. Wyłącznik WBI-1T posiada dwie diody świecące LED: zieloną - SIEĆ ,oraz czerwoną PRACA. 
 
Naciśnięcie przycisku sterującego powoduje przełączenie się styku wyjściowego z pozycji 15-16 na 15-18 i zaświecenie diody PRACA. Ponowne naciśnięcie przycisku przełączy styk wyjściowy z powrotem na pozycję 15-16 (jednocześnie zgaśnie dioda PRACA).
Przekaźnik WBI-1T jest urządzeniem uniwersalnym i może być sterowany fazą "L" lub zerem fazowym "N".
Urżądzenie nie "zapamiętuje" położenia wyjściowego styku, więc po zaniku napięcia zasilającego i jego powrocie, styk wyjściowy pozostanie w stanie wyłączenia, dzięki czemu nie nastąpi samoczynne załączenie sterowanych odbiorników po powrocie tego napięcia.
Przekaźnik WBI-1T może współpracować z przyciskami podświetlanymi (w przypadku sterowania fazą "L") - pod warunkiem że prąd zastosowanych w nich neonówek nie przekracza 2 mA.
Przekaźnik bistabilny uniwersalny z regulacją czasu samoczynnego wylączenia. Automatyczne dostosoawnie o typu sygnalu sterującego ("L" / "N")

Inne produkty w tej kategorii