Automatyczny przełącznik faz AZF-10S

Automatyczny przełącznik faz AZF-10SAutomatyczny przełącznik faz AZF-10S służy do zapewnienia ciągłości pracy odbiorników jednofazowych. Potrzebny jest wszędzie tam, gdzie parametry napięcia zasilającego mają istotny wpływ na pracę urządzeń.  Może współpracować z aparaturą medyczną, oświetleniem podstawowym i awaryjnym, klimatyzacją, urządzeniami chłodniczymi, systemami alarmowymi, sieciami komputerowymi i telekomunikacyjnymi, sieciami telewizji kablowych, monitoringiem itp. Do wejścia urządzenia doprowadza się zasilanie z sieci trójfazowej, a z jego wyjścia wyprowadza się napięcie zasilające odbiornik jednofazowy. Układ elektroniczny kontroluje wartość napięcia w sieci i w momencie jego spadku poniżej określonej wartości lub całkowitego zaniku przełącza odbiornik na drugą fazę, a jeżeli ta również jest nieprawidłowa, to bezpośrednio na trzecią. 
 
AZF-10S posiada przełacznik wyboru trybu pracy, który umożliwia pracę z priorytetem fazy "L1" (będzie zawsze wybrana, gdy będzie miała prawidłowe parametery) lub bez priorytetu tej fazy.
Jeżeli została wybrana faza ,np. L2 i jest ona prawidlowa, to nie nastąpi przełączenie na fazę L1 mimo jej powrotu - co w praktyce oznacza mniej przełączeń.
Automatyczny przełącznik faz AZF-10S wykonywany jest w obudowie z tworzywa samogasnącego, przeznaczonej do montażu na szynie TH-35. W urządzeniu zastosowano trzy wielostykowe przekaźniki, co pozwoliło na realizację wzajemnego elektromechanicznego blokowania styków. Dzięki takiemu rozwiązaniu zminimalizowano prawdopodobieństwo załączenia dwóch faz jednocześnie np. w wyniku sklejenia się styków. 
AZF-10S wyposażony jest w regulację progu zadziałania oraz sygnalizację świetlną, informującą, która faza jest aktualnie wybrana. 
UWAGA: AZF-10S pozwala na bezpośrednie zasilanie odbiornika jednofazowego lub na sterowanie trzema zewnętrznymi stycznikami (w przypadku dużej mocy odbiornika).
 
Cewki styczników powinny być na napięcie 230 V AC.

AZF-10S-dane.png

Inne produkty w tej kategorii