Automatyczny przełącznik faz AZF-3

Automatyczny przełącznik faz AZF-3Automatyczny przełącznik faz AZF-3 służy do zapewnienia ciągłości pracy odbiorników jednofazowych. Potrzebny jest wszędzie tam, gdzie parametry napięcia zasilającego mają istotny wpływ na pracę urządzeń. Może współpracować z aparaturą medyczną, oświetleniem podstawowym i awaryjnym, klimatyzacją, urządzeniami chłodniczymi, systemami alarmowymi, sieciami komputerowymi i telekomunikacyjnymi, sieciami telewizji kablowych, monitoringiem itp. 
 
Do wejścia urządzenia doprowadza się zasilanie z sieci trójfazowej, a z jego wyjścia wyprowadza się napięcie zasilające odbiornik jednofazowy. Układ elektroniczny kontroluje wartość napięcia w sieci i w momencie jego spadku poniżej określonej wartości lub całkowitego zaniku przełącza odbiornik na drugą fazę, a jeżeli ta również jest nieprawidłowa, to bezpośrednio na trzecią.
AZF-3 posiada przełącznik wyboru trybu pracy, który umożliwia pracę z priorytetem fazy "L1" (będzie zawsze wybrana, gdy będzie miała prawidłowe parametry) lub bez priorytetu tej fazy.
Jeżeli została wybrana faza ,np. L2 i jest ona prawidlowa, to nie nastąpi przełączenie na fazę L1 mimo jej powrotu - co w praktyce oznacza mniej przełączeń.
Automatyczny przełącznik faz AZF-3 wykonywany jest w obudowie z tworzywa samogasnącego, przeznaczonej do montażu na szynie TH- 35. 
AZF-3 wyposażony jest w sygnalizację świetlną, informującą, która faza jest aktualnie wybrana. 
UWAGA: W AZF-3 nie można przyłaczyć dodatkowych styczników. Służy do bezpośredniego zasilania odbiorników jednofazowych. Dla większych obciążeń należy zastosować inny typ urządzenia, do którego można przyłączyć styczniki (np. AZF-4).
 
Do urządzenia , zamiast sieci trójfazowej, można przyłączyć dwa lub trzy źródła zasilania 230V pod warunkiem wspólnego zera "N".

AZF-3-dane.png

Inne produkty w tej kategorii