Przekaźnik czasowy PC-1SD

Przekaźnik czasowy PC-1SDPC-1SD jest prostym i tanim przekaźnikiem czasowym jednofunkcyjnym, za pomocą którego można realizować opóźnione odpadanie w czasie od 5 sekund do 10 minut.
Przekaźnik PC -1SD zasilany jest napięciem 230 V AC. Przekaźnik czasowy PC 1SD wyposażony jest w pokrętło regulacji czasu oraz dwie diody świecące LED: zieloną U (sieć) i czerwoną R (praca). 

 
Po podaniu sygnalu startu "S" nastąpi przełączenie styku wyjściowego (zwarte zostaną zaciski "15" i "18").
Po zaniku sygnału startu, następuje odliczenie nastawionego czasu, po którym styk wyjściowy wraca do stanu początkowego. Wyjście urządzenia stanowi styk przełączny galwanicznie odseparowany o obciążalności 16A. 
Przekaźnik wykonywany jest w jednomodułowej obudowie z tworzywa samogasnącego, przeznaczonej do montażu na szynie TH-35.

PC-1SD-dane.png
 

Inne produkty w tej kategorii