Przekaźnik czasowy PC-1TW

Przekaźnik czasowy PC-1TWPC-1TW jest prostym i tanim przekaźnikiem czasowym jednofunkcyjnym, za pomocą którego można realizować opóźnione wyłączanie w czasie od 0,1 do 10.000 sekund (ok. 2 h 47 min). Przekaźnik PC-1TW zasilany jest napięciem 230 V AC. 
Przekaźnik czasowy PC-1TW wyposażony jest w dwa pokrętła regulacji czasu o sumujących się nastawach, przełącznik wyboru mnożnika (x 0,1, x 1, x 10, x 100, x 1000) oraz dwie diody świecące LED:  zieloną - U (sieć) i czerwoną R (praca). 

 
Po podaniu napięcia zasilającego na zaciski wejściowe urządzenia (A1, A2) lub sygnału sterującego na zacisk sterujący (B1), następuje przełączenie styku wyjściowego (zwarte zostaną  zaciski "15" i "18") i zaświecenie się czerwonej diody R (praca) oraz rozpoczęcie odliczania nastawionego czasu opóźnienia wyłączenia.
Po zakończeniu odliczania czasu styki wyjściowe powracają do pozycji początkowej, a czerwona dioda R (praca) gaśnie.
Wyjście urządzenia stanowi styk przełączny galwanicznie odseparowany o obciążalności 16A. 
Przekaźnik wykonywany jest w jednomodułowej obudowie z tworzywa samogasnącego, przeznaczonej do montażu na szynie TH-35.

PC-1TW-dane.png
 

Inne produkty w tej kategorii