Przekaźnik czasowy PC-1TZ

Przekaźnik czasowy PC-1TZPC-1TZ jest prostym i tanim przekaźnikiem czasowym jednofunkcyjnym, za pomocą którego można realizować opóźnione załączanie w czasie od 0,1 do 10.000 sekund (ok. 2 h 47 min). Przekaźnik PC-1TZ  zasilany jest napięciem 230 V AC. 
Przekaźnik czasowy PC-1TZ wyposażony jest w dwa pokrętła regulacji czasu o sumujących się nastawach, przełącznik wyboru zakresu czasowego (x 1, x 100, x 1000) oraz dwie diody świecące LED:  zieloną - U (sieć) i czerwoną R (praca).

 
Czas opóźnienia załączenia odliczany jest od momentu podania napięcia zasilającego na zaciski wejściowe urządzenia. Po odliczeniu nastawionego czasu następuje przełączenie styku przekaźnika (zwarte zostaną zaciski "15" i "18") i zaświecenie się czerwonej diody R (praca). Przekaźnik czasowy utrzymuje ten stan do czasu wyłączenia zasilania. 
Wyjście urządzenia stanowi styk przełączny galwanicznie odseparowany o obciążalności 16A. 
Przekaźnik wykonywany jest w jednomodułowej obudowie z tworzywa samogasnącego, przeznaczonej do montażu na szynie TH-35.

PC-1TZ-dane.png
 

Inne produkty w tej kategorii