Automat zmierzchowy MROK-1

Automat zmierzchowy MROK-1
Wyłącznik zmierzchowy MROK-1 przeznaczony jest do automatycznego załączania o zmierzchu i wyłączania o świcie wszelkiego rodzaju oświetlenia, w szczególności oświetlenia ulic, reklam, wystaw sklepowych itp. 


MROK-1 jest kompletnym, hermetycznym wyłącznikiem zmierzchowym, wykonanym w obudowie z tworzywa samogasnącego, przeznaczonej do mocowania na podłożu i wyposażonym w przewód przyłączeniowy o długości 0,5 m. 

 

Wyłącznik zmierzchowy MROK-1 posiada możliwość regulacji progu zadziałania w zakresie ok. 2 ÷ 50 Lux. 
Regulacja progu nie powoduje gwałtownych zmian szerokości histerezy, co oznacza, że próg wyłączenia przesunie się w podobnym stopniu jak próg załączenia. Po wyjęciu zaślepki, obok gałki regulacyjnej widoczna jest czerwona dioda LED, która działając bezzwłocznie ułatwia regulację. 

Wyłącznik MROK-1 posiada zwłokę czasową włączenia/wyłączenia eliminującą przypadkowe zadziałania spowodowane krótkotrwałym oświetleniem lub zasłonięciem czujnika.

Elementem swiatłoczułym jest fototranzystor.