Automat zmierzchowy MROK-16S

Automat zmierzchowy MROK-16S
Wyłącznik zmierzchowy MROK-16S przeznaczony jest do automatycznego załączania o zmierzchu i wyłączania o świcie wszelkiego rodzaju oświetlenia, w szczególności oświetlenia ulic, reklam, wystaw sklepowych. MROK-16S jest wyłącznikiem zmierzchowym, wykonanym w obudowie z tworzywa samogasnącego, przeznaczonej do mocowania na szynie TH-35 wyposażonym w niezależną hermetyczną sondę. 

 

Posiada możliwość regulacji progu zadziałania w zakresie ok. 2 ÷ 50 Lux. Regulacja progu nie powoduje gwałtownych zmian szerokości histerezy, co oznacza, że próg wyłączenia przesunie się w podobnym stopniu 
jak próg załączenia. 

Wyłącznik MROK-16S wyposażony jest w dwie diody LED: zieloną - SIEĆ oraz czerwoną PRÓG, która działając bezzwłocznie ułatwia regulację. 

Wyłącznik MROK-16S posiada zwłokę czasową włączenia / wyłączenia eliminującą przypadkowe zadziałania spowodowane krótkotrwałym oświetleniem lub zasłonięciem czujnika. 

Wyłącznik MROK-16S oferowany jest wraz z hermetyczną sondą walcową SW-10 lub sondą natynkową SN-16L.


Elementem światłoczułym w tych sondach jest fototranzystor, dzięki czemu długość przewodów łączących  sonde z urządzeniem nie ma praktycznie wpływu na działanie wyłącznika zmierzchowego.