Automat zmierzchowy MROK-Mini

Automat zmierzchowy MROK-Mini
Wyłącznik zmierzchowy MROK-Mini  przeznaczony jest do automatycznego załączania o zmierzchu i wyłączania o świcie wszelkiego rodzaju oświetlenia, w szczególności oświetlenia ulic, reklam, wystaw sklepowych itp. MROK-Mini jest kompletnym, hermetycznym wyłącznikiem zmierzchowym, wykonanym w obudowie z tworzywa samogasnącego, przeznaczonej do mocowania na podłożu i wyposażonym w przewód przyłączeniowy o długości 0,5 m. 

 

Wyłącznik zmierzchowy MROK-Mini posiada możliwość regulacji progu zadziałania w zakresie ok. 2 ÷ 50 Lux.

Regulacja progu nie powoduje gwałtownych zmian szerokości histerezy, co oznacza, że próg wyłączenia przesunie się w podobnym stopniu jak próg załączenia.

Po wyjęciu zaślepki, obok gałki regulacyjnej widoczna jest czerwona dioda LED, która działając bezzwłocznie ułatwia regulację. 

Wyłącznik MROK-Mini posiada zwłokę czasową włączenia / wyłączenia eliminującą przypadkowe zadziałania spowodowane krótkotrwałym oświetleniem lub zasłonięciem czujnika.

Elementem światłoczulym jest fotodioda o charakterystyce ludzkiego oka, zapewniająca precyzyjne działanie urządzenia.