Automat zmierzchowy MROK-16

Automat zmierzchowy MROK-16Wyłącznik zmierzchowy MROK-16 przeznaczony jest do automatycznego załączania o zmierzchu i wyłączania o świcie wszelkiego rodzaju oświetlenia, w szczególności oświetlenia ulic, reklam, wystaw sklepowych itp. MROK-16 jest kompletnym, hermetycznym wyłącznikiem zmierzchowym, wykonanym w obudowie z tworzywa samogasnącego, przeznaczonej do mocowania na podłożu i wyposażonym w przewód przyłączeniowy o długości 0,5 m. 
 
Wyłącznik zmierzchowy MROK-16 posiada możliwość regulacji progu zadziałania w zakresie ok. 2 ÷ 50 Lux. Regulacja progu nie powoduje gwałtownych zmian szerokości histerezy, co oznacza, że próg wyłączenia przesunie się w podobnym stopniu jak próg załączenia. 
Po wyjęciu zaslepki, obok gałki regulacyjnej widoczna jest czerwona dioda LED, która działając bezzwłocznie ułatwia regulację. 
Wyłącznik MROK-16 posiada zwłokę czasową włączenia / wyłączenia eliminującą przypadkowe zadziałania spowodowane krótkotrwałym oświetleniem lub zasłonięciem czujnika.
Elementem światłoczułym jest fototranzystor.

mrok-16-dane.png
 

Inne produkty w tej kategorii